อ่านนิยายออนไลน์ NIYAYTHAI.COM

เถ้าน้ำค้าง

ลานน้ำค้างมองเห็นโลกหลังความตาย เธอรู้จัก ..บางคน
ของผู้อยู่ต่างภพและวิญญาณดวงนั้น ชักพาเธอให้เข้าใกล้
คุณอยู่ที่: Home ชลนิล เถ้าน้ำค้าง