อ่านนิยายออนไลน์ NIYAYTHAI.COM

สร้อยขวัญ

หล่อนไม่เคยคิดจะตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงมาก่อน แต่เมื่อ
เหลืออยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ ก็เริ่มคิดจะสืบสายโลหิตขึ้นไปให้ถึง
บุพการีที่แท้จริงของตนเอง
ราคา :
ราคาลดพิเศษ: 139.00 ฿
คุณอยู่ที่: Home จามรี พรรณชมพู สร้อยขวัญ